Brands,Packaging

Taiwan PiTou LOGO & Packaging Design

Brand / Taiwan PiTou LOGO & Packaging Design
Design / Howard
Chinese Typographic / Jimmy
Painting / Zhi Duan Zhang
Programming / YuZi
Photography / Focus Photo Studio

品牌 / 埤頭鄉農會 - 埤九米品牌及包裝設計
設計師 / 劉銘峰
書法 / 王政麟
企劃 / 張釉棱
插畫 / 張智端
攝影 / 福克斯攝影